TRAININGEN

In de loop van de periode is mij gevraagd training op te zetten voor het instrueren van werknemers, een stukje hernieuwen van kennis van de techniek en bewustwording van veiligheid op de werkvloer. Hoewel er legio trainingen zijn met betrekking tot NEN 3140 en VCA geven wij een basis maatwerktraining afgestemd en gebaseerd op de regelgeving volgens de ARBO wet, NEN 3140 en VCA richtlijnen.

Tijdens onze maatwerking training gaan wij inhoudelijk in op:

- Arbo wetgeving

- NEN 3140

- Basis kennis elektrotechniek

Consult, bemiddeling en advies

Als bemiddelaar regelt Deta-Etec uw verbouwing of nieuwbouw m.b.t. kantoorpanden, bedrijfsloodsen van A tot Z.

Wij nemen u alle zorgen uit handen.

Wij begeleiden en adviseren vooraf bij het inzichtelijk krijgen van de offertes en verbouwing.

Na de start van de werkzaamheden kunnen wij het werk dagelijks komen controleren.

INSPECTIES

U wilt als eigenaar van een elektrische installatie aantonen dat deze op verantwoorde en veilige wijze is gebouwd en wordt gebruikt. Dat kan met een NEN 1010 of NEN 3140 keuring

Wanneer is een NEN 1010 Keuring nodig

Elke nieuwe installatie moet tijdens het installeren en bij voltooiing worden geïnspecteerd, voordat deze door de gebruiker in bedrijf wordt genomen. Bij deze zogenaamde opleverinspecties wordt bepaalt of de elektrische installatie voldoet aan de bepalingen van NEN 1010.

Bestaande installaties en periodieke inspecties

Volgens de Arbowet is een werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Een elektrische installaties die periodiek worden geïnspecteerd volgens NEN 3140 voldoet aan deze eis. Met periodieke inspecties worden gebreken tijdig ontdekt, wordt er binnen het bedrijf een zekere en veilige werkomgeving gecreëerd, zonder onnodige stagnatie en risico’s.

Een standaard inspectie conform de NEN 3140 is onvoldoende om risico's van elektrisch materiaal vast te stellen, met het oog op de strengere eisen gesteld door verzekeraars voeren wij een NEN 3140 inspectie in combinatie met een NTA 8220 inspectie uit zodat wij ook voldoen aan een inspectie conform de Scope 10.

Gebouwbeheer

Een duurzaam en veilig gebouw met de juiste communicatiemogelijkheden. Dat is een belangrijke wens én verantwoordelijkheid van iedere gebouweigenaar en werkgever. Om dit te realiseren, moeten alle technische installaties in topconditie zijn: van wandcontactdoos tot verwarming en luchtbehandeling, van sanitair tot netwerkinfrastructuur en van (brand)beveiliging tot zonwering.Wij kijken graag met u samen naar uw lopende contracten. Wat zijn de wensen binnen uw organisatie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de volgende zaken:

Gebouwbeheer

- Onderhoudscontracten beheren

- Meerjarige onderhoudsplanning

- Schilderwerk / Gevelreiniging   

- Klimaatbeheersystemen

- Brandmeld en Inbraakinstallaties

- Liften/deuren

- Legionella

- NEN inspecties

- RI&E / Arbo wetgeving
(inspectie pallet stellingen)
(vrijhouden vluchtroutes)

- Brandpreventie middelen
(blussers, haspels, noodweg aanduiding)

Terreinbeheer

- Veegwerkzaamheden

- Zwerfvuil

- Afvalverwijdering

- Ongediertebestrijding

- Groenonderhoud

- Gladheidsbestrijding

- Afrastering en bebording